Спирачки тип МВ

Собственост на Марни Инженеринг

Тип

Захранващо напрежение

Максимална мощност на двигателя

Време на действие

Размери

MB50A
208/240V
380/440V
11kW
18kW
1/3 sec. 45x75x105
MB50A5
208/240V
380/440V
11kW
18kW
1/5 sec. 45x75x105
MB150A
208/240V
380/440V
15kW
22kW
1/5 sec.
120x75x105
с клеми 10mm2
MB150B
208/240V
380/440V
15kW
22kW
1/15 sec.
120x75x105
с клеми 10mm2

Условия за работа

При настъпването на аварийно събитие, релейно-контакторната схема трябва да изключи трифазното захранване на двигателя. След това да свърже мотора и захранването с високо напрежение (100-440V) към клеми L, M и LM, а към клеми A1 и A2 да подаде 24V AC за захранване и синхронизация с високото напрежение. Около 100msec. след захранването с 24V спирачката започва да работи. След изтичане на времето, определено с тримера, спирачката прекъсва тока през двигателя, а след още около 100msec. отваря контакта между клеми 11 и 12.

Примерна схема

Технически данни

Оперативно напрежение - 24V AC/200mA

Изход "край на работа" - Relay 5A/250V AC

Честота -f = 45/56Hz

Монтаж върху шина 35x7.5mm

Монтаж

Монтира се върху шина с профил: